Versie 22/11/2015

 • Aansluiting gebeurt door een aanvraag in te dienen bij het bestuur (mondeling of schriftelijk), overschrijving van het overeenkomstig lidgeld op rekeningnummer IBAN BE85 9792 1370 0806, BIC ARSPBE22 en het invullen van een inschrijvingsformulier.
 • Elk nieuw lid bezorgt het bestuur de volgende gegevens: voornaam, naam, adres, telefoonnummer, GSM nummer, e-mail en geboortedatum.
 • Het lidgeld wordt jaarlijks geïndexeerd vanaf 2014. De gebruikte index is de gezondheidsindex met basis 2004. De aanpassing gebeurt op basis van de index van september.
 • Het geïndexeerd lidgeld wordt steeds naar boven afgerond op een halve euro.
 • Het niet geïndexeerde lidgeld is geldig tot december 2018 en bedraagt:
  • Recreanten: 74,00 €
  • Competitiespelers: 103,50 €
  • Imnio statuut, UIT-pas of Rolstoelbadminton: 16,00 €
  • 2de club: 62,50 €
 • Vanaf het derde lid uit éénzelfde familie (wonend onder één dak) bedraagt het lidgeld 52,00 € per persoon.
 • Het lidgeld is geldig voor een jaar vanaf 1 januari tem 31 december. We hanteren een pro rata tarief als men in de loop van het jaar wenst aan te sluiten.
 • Iedereen vanaf 5 jaar kan lid worden van de vereniging. Let wel, leden onder de 10 jaar kunnen enkel deelnemen aan begeleide trainingen voor jongeren.
 • Het betalen van lidgeld geldt als ondertekening van het ledenregister en als verklaring dat men kennis heeft genomen van zowel de statuten als dit huishoudelijk reglement.
 • Het lidgeld omvat het gebruik van de velden en shuttles, een sportverzekering en een BA.
 • De club biedt de mogelijkheid aan om een club shirt aan te kopen aan een marktconforme prijs. De pas-sessies wordt twee maal per jaar georganiseerd: eind september en eind januari
 • Bij inschrijving zal een nieuw lid een sessie kiezen. Op die sessie krijgt hij/zij voorrang om te spelen. Het is toegelaten om gedurende de niet gekozen sessies te komen spelen, maar dan moeten de voorrangsregels worden gerespecteerd.  Hierbij wordt de nadruk gelegd op de sportieve houding van iedereen.
 • De voorkeursessie voor de competitieleden is steeds zondag.
 • Niet aangesloten spelers geven voorrang aan de occasionele spelers en de leden.
 • Occasionele spelers geven aan volwaardige leden voorrang.
 • Niet aangesloten spelers mogen twee maal op proef spelen. Daarna kan je aansluiten of als occasionele speler blijven.
 • Een occasionele speler mag maximaal 5 maal komen per kalenderjaar. Per beurt betaalt hij/zij een bijdrage van 3,00 €.
 • Enkel spel mag slechts als er voldoende velden zijn. Indien er mensen wachten om te spelen dan wordt de set afgewerkt en speelt men daarna dubbel.
 • De raad van bestuur kan op iedere moment overgaan tot een tijdelijk ledenstop.
 • Speeluren:
  • Maandag Muizen “Appelaar” van 20u30 tot 23u00 training competitie (3 velden, extra betalend)
  • Maandag Muizen “Appelaar” van 20u30 tot 23u00 vrij spel (3 velden)
  • Woensdag Walem “Arena” van 16u tot 18u jeugdtraining (6 velden, 5 tot 14 jarigen).
  • Donderdag Leest “Kouter” van 18u tot 20u vrij spel (7 velden).
  • Donderdag  Mechelen “Winketkaai” van 20u30 tot 22u30 vrij spel (4 velden).
  • Vrijdag Walem “Arena” van 18u30 tot 23u
   • 18u30 tot 20u training jeugd (3 velden, 12 tot 18 jarigen) en vrij spel (3 velden).
   • 20u30 tot 21u30 training jtraining volwassen competitiespelers om de 2 weken volgens kalender (2 velden).
   • 20u tot 23u vrij spel iedereen (4 velden).
  • Zaterdag Leest “Kouter” van 16u tot 18u initiatie en vrij spel.
  • Zondag Walem “Arena” 17u tot 20u competitie en beperkt vrij spel
 • Zondag worden de thuiswedstrijden van onze competitie gespeeld. Per thuiswedstrijd zijn er twee velden voorbehouden tot alle wedstrijden zijn gespeeld. De overige velden zijn beschikbaar voor vrij spel. Uitzonderlijk zijn er 3 thuiswedstrijden. Dit houdt in dat er dan geen velden beschikbaar zijn voor vrij spel. Check daarom de competitiekalender.
 • De thuiswedstrijden van de jeugdcompetitie worden op zondag gespeeld van 15u tot 17u volgens kalender.
 • De spelers zijn verondersteld het intern reglementering, van de locatie waar hij of zij sport beoefenen, te kennen en respecteren, en draagt daartoe zijn volle verantwoordelijkheid. Bij herhaaldelijke inbreuken op dit reglement zal de vereniging de nodige sancties treffen.

Je kan het huishoudelijk reglement ook downloaden.