Mail ons

Voor alle informatie met betrekking tot onze club kan u terecht op de volgende coördinaten:

BD Opslag vzw
Esptweg 14
B-2811 Leest (Mechelen)

Email: info@bdopslag.be
www.bdopslag.be

Verder kan u onze verantwoordelijken als volgt bereiken:

  • De verantwoordelijke voor tornooien: tornooi@bdopslag.be
  • De verantwoordelijke voor het feestcomité: feestcomite@bdopslag.be
  • Voor opmerkingen met betrekking tot de website zelf, kan u zich richten tot onze webmaster.

Vertrouwenspersoon
BD Opslag kent een vertrouwenspersoon waar leden en ouders voor vertrouwelijke zaken terecht kunnen.

Ook willen wij u wijzen op de mogelijkheid dat, als men om financiële redenen niet in de gelegenheid is om lidgelden te betalen, dit toch mogelijk gemaakt kan worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon: