Paasactie 2013

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Club

Nogmaals bedankt aan alle leden voor jullie inzet.  De Paasactie heeft dit jaar een record gehaald.  We hebben voor 212,5 kg aan chocolade verkocht.

Naar goede gewoonte hebben we er een “tombola” aan gekoppeld waar je per 20€ verkocht een gok mocht wagen.  Hoe meer je verkoopt hoe meer gokje je mag wagen.  Dit jaar zijn de winnaars Ludo en Sara.  Ze hebben samen 16 kg verkocht en mochten hierdoor heel wat gokjes doorgeven.  Met een gok van 210 kg waren zij het dichtst bij de totale hoeveelheid verkocht.

Eerstdaags krijgen ze hun prijs.  Normaal gezien is dit bedoeld voor buiten, maar gezien de huidige temperatuur buiten, hebben zij geluk dat het ook binnen kan worden gebruikt.

Paasactie 2013